Despre Noi

In anul 2012, cercetătorii Centrului Moldo-Austriac pentru Iniţiative de Pace, Schimbări Democratice şi Soluţionarea Conflictelor (CPI) şi cadrele didactice de la Catedra Relaţii Internaţionale (FRIŞPA, USM) in parteneriat cu Centro Studii Difensa Civile (CSDC) din Italia şi in comun cu lectorii de la Universitatea Liberă Internaţională (ULIM), Universitatea Perspectiva Int, Universitatea din Bălţi, Universitatea din Comrat, reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale din Republica Moldova (CReDO, Institutul Independent de Drept şi Societate Civilă din Tiraspol, Hilsfwerk Austria) au demarat iniţiativa comună de consolidare şi creare a punţii de legătură intre mediul academic şi non-guvernamental in cadrul Reţelei Naţionale a Cercetătorilor şi Practicienilor privind studiile de pace şi rezolvarea conflictelor.

Obiectivul general al reţelei naţionale este de consolida eforturile comune şi de a intensifica capacităţile studiilor academice asupra păcii şi soluţionării conflictelor in parteneriat cu experienţa acumulată de către organizaţiile non-guvernamentale in urma realizării multilplelor proiecte in acest domeniu.

La baza acestei iniţiative comune a stat convingerea că orice contribuţie pentru construirea păcii şi dezvoltare a reţelei comune de lucru bazate pe incredere reciprocă pot preveni escaladarea diverselor conflictele din regiune.

Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea studiilor de pace în Republica Moldova şi de a promova educaţia şi cultura pentru pace. De asemenea, ne orientăm spre construirea şi menţinerea păcii în Republica Moldova prin lichidarea stereotipurilor şi barierelor dintre cele două maluri a rîului Nistru şi dezvoltarea mecanismelor de soluţionare paşnică a conflictului transnistrean.

În activitatea noastră ne bazăm pe următoarele principii:

- introducerea în curricula universitară a studiilor de pace;

- formarea şi răspîndirea culturii păcii în Republica Moldova prin toate mijloacele posibile-studii, cercetări, training-uri,implicare practică etc.;

- schimbarea atitudinii şi viziunii cu privire la soluţionarea conflictelor, optînd pentru transformarea paşnică al acestora;

- mobilizarea şi implicarea mediului academic, ONG-urilor, instituţiilor statale şi a cetăţenilor în construirea unei păci durabile.

Sîntem convinşi că dezvoltarea studiilor de pace şi promovarea valorilor păcii în Republica Moldova prezintă o necesitate şi importanţă majoră.


HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial