Consiliul Administrativ

 

MORARI Cristina, manager al proiectului actual, doctorandă, magistru în Relaţii Internaţionale, lector universitar.

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Internaţionale.

Cursuri: integrare europeană, studii de pace in teoria şi practica relaţiilor internaţionale, probleme actuale ale UE, cooperare regională, geopolitica, politica externă a Federaţiei Ruse, bazele conceptuale ale politicii externe ale SUA, drepturile omului în relaţiile internaţionale.

Domenii de interes: studii de pace, studii europene, cooperare regională, geopolitică etc.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

CUJBA Anastasia, doctorandă, magistru în ştiinţe politice, lector universitar, laborantă.

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Internaţionale.

Cursuri: integrare europeană, politica externa a Republicii Moldova.

Domenii de interes: interesul naţional, politica externă.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

SLOBODENIUC Ghenadie, coordonator al paginii WEB, doctor în politologie, lector universitar.

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Internaţionale. În prezent - responsabil de dezvoltarea asociaţiilor diasporale în cadrul Biroului pentru Relaţii cu Diaspora (BRD), Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

Cursuri: teoria conflictelor, politica mondială, organizaţii internaţionale etc.

Domenii de interes: dezvoltarea potenţialului uman şi instituţional, migraţia internaţională şi dialogul intercultural, medierea conflictelor, diplomaţia prin ştiinţă, tehnologie şi inovaţie, Foresight strategic, procesul de luare a deciziei, managementul proiectelor, metode de analiză politică, contribuţie civică, etc.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

PANŢA Rodica, doctorandă, magistru în relaţii internaţionale (Studii Europene), lector universitar, şef al Centrului de Informare şi Documentare Ştiinţifică.

Locul de muncă: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Istorie şi Relaţii Internaţionale, Catedra Relaţii Internaţionale şi Politologie.

Domenii de interes: procese politice contemporane, diplomaţie şi politică externă.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

 

CUJUICLU Elena, doctorandă, lector universitar.

Locul de muncă: Universitatea din Comrat, Catedra Ştiinţe Sociale.

Cursuri: ştiinţa politică, relaţii interetnice, soluţionarea conlictelor.

Domenii de interes: politici etnice, minorităţi etnice/naţionale, integrarea minorităţilor etnice/naţionale.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

JACOTA-DRAGAN Olga, doctorandă, magistru în ştiinţe politice, asistent universitar.

Locul de muncă: Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Ştiinţe Socioumane.

Cursuri: Politologia, Politici publice şi sociale, Sociologia, Filosofia.

Domenii de interes: instituţii şi procese politice, ştiinţe administrative, studii de pace, studii europene, etc.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza