Reţea naţională

 

ŢICU Viorica, doctorandă, magistru în istorie (Studii Sud-Est Europene), lector superior.

Locul de muncă: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Catedra Relaţii Internaţionale şi Politologie.


Domenii de interes: geopolitică şi geostrategie, Uniunea Europeană, conflictul transnistrean.

e-mail: t Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

MURSA Elena, doctorandă, magistru în Relaţii Internationale, lector universitar, Preşedinte al Asociaţiei de Instruire şi Informare Europeană.

Locul de muncă: Univeritatea PERSPECTIVA-INT.

Cursuri: securitatea internaţională, globalizarea, istoria Europei Centrale şi de Sud-Est.

Domenii de interes: studii de pace, cultura păcii, studii europene.

e-mail:elenamursa@уahoo.com

 


PAPŢOVA Alla, lector superior.

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Comrat, Catedra Ştiinţe Sociale.

Cursuri: filosofia, istoria civilizaţiei europene, relaţiile internaţionale în istoria Europei de Sud-Est, Epistemilogia şi filosofia stiinţei.

Domenii de interes: filosofia (socială), istoria Europei, istoria antică, relaţii internaţionale.

e-mail: papcova@mail.ru

 

 

 

 

EJOVA Cristina, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar.

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Internaţionale.

Sfera de interese: combaterea terorismului şi asigurarea securităţii internaţionale, reglementarea conflictelor regionale şi internaţionale, factorul civilizaţional în politica mondială, probleme politice în relaţii internaţionale şi dezvoltării globale.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

EŞANU Constantin, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar.

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Internaţionale.

Domenii de interes: ideologia în relaţiile internaţionale, teoria relaţiilor internaţionale, probleme actuale ale dezvoltării globale, prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor internaţionale, politica mondială şi relaţii internaţionale.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

 

COTLĂU Maria, doctor în filologie, conferenţiar universitar, şef catedră.

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Limbi Străine Aplicate.

Domenii de interes: didactica limbii franceze generale; didactica limbilor străine de specialitate; dialogul politic în relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană; serviciul diplomatic al Republicii Franceze şi al Republicii Moldova.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

CIOBU Emil, ambassador, doctor în filozofie, conferenţiar universitar.

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Internaţionale.

Domenii de interes: politica de vecinătate: abordări şi perspective; sisteme internaţionale de state; consolidarea statală a Republicii Moldova şi relaţiile ei cu statele vecine; diplomaţia regională.

e-mail: emilciobu@pochta.ru

 

 

 

 

 

ILAŞCIUC Dinu, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Internaţionale.

Domenii de interes: globalistica, securitatea internaţională, organizaţiile internaţionale, serviciul diplomatic şi consular, diplomaţia multilaterală, colaborarea internaţională a serviciilor speciale.

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

NICOLENCO Andrei, magistru în Studii Europene, lector universitar

Locul de muncă: Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Cursuri: Conflictologia, Securitatea internaţională, Terorismul internaţional, Serviciul diplomatic al ţărilor străine, Diplomaţia multilaterală

Domenii de interes: conflictologia, securitatea, diplomaţia

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

TUCEACOV Eduard, doctorand, lector

Locul de muncă: Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Politice și Relații Internaționale.

Domenii de interes: Ştiinţe politice, dreptul

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

 

 

CEUŞEL Viorica, licenţiată în relaţii internaţionale, masterandă

Locul de muncă: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Relaţii Internaţionale, Academia de Administraţie Publică.

Domenii de interes: Studii de pace

e-mail: vior_90@mail.ru