Avize

 

1. NGO Institutul „CIVIC” si Centrul Moldo-Austriac pentru iniţiative de pace, schimbări democratice şi soluţionarea conflictelor, din cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale au plăcerea de a Vă invita să participaţi la prezentarea ediţiei ştiinţifice „Dialoguri de pace în Moldova: integrare socială, politici şi strategii de acomodare din perspectiva academică” publicată cu susţinerea Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare.

Evenimentul dat este realizat în cadrul proiectului „Transformarea paşnică a conflictului din perspectivă academică” (Peaceful Conflict Transformation from Academic Perspective), desfăşurat de organizaţia non-guvernamentală Institutul CIVIC şi Centrul Moldo-Austriac pentru iniţiative de pace, schimbări democratice şi soluţionarea conflictelor, din cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova cu susţinerea Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare.

În ediţie sunt colectate cercetările şi studiile prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice „If You Want Peace, You Have to Plan for It” din 18-19 septembrie 2015. Culegerea prezintă un spectru larg de studii privind rezolvarea conflictelor, reglementarea conflictelor, transformarea paşnică a conflictelor, securitatea naţională şi internaţională, studii de pace etc. Materialele sunt adresate atît cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, sectoarelor guvernamentale, nonguvernamentale, cît şi tuturor celor interesaţi de tematica respectivă.

Lucrările evenimentului dat, vor începe pe data 30 octombrie  2015, ora 12.30, sala 316, str. Nicolae Testemiţeanu, nr.6.

Agenda


2.Cerere de aplicații: Intarirea capacitatii de Alternative Soluționarea Conflictelor în situații de criză - http://www.civic.md/instruiri/29580-call-for-applications-capacity-building-for-alternative-conflict-resolution-in-crisis-situations.html

3. Invite proposals for articles for an international blind peer-review scientific journal (Twenty-fourth CFP)

“Problems of Education in the 21st Century” ISSN 1822-7864

http://www.jbse.webinfo.lt/Problems_of_Education.htm

http://www.scientiasocialis.lt/pec/

Papers submitted to PEC_24CFP_2015 should be original work and substantively different from papers that have been previously published or are under review in a journal or another peer-reviewed conference. We invite submission of papers describing innovative research on all aspects of education and related areas. Submitted papers will be assessed based on their novelty, technical quality, potential impact, and clarity of writing.

The call is open till 05 November 2015.

Application form + declaration + full paper: 05 November 2015

 

http://www.jbse.webinfo.lt/Journal_PEC.engl.2015.24_CFP.pdf