Proiecte şi programe

In vederea promovării colaborării internaţionale şi al cercetărilor în domeniul studiilor de pace şi conflict CPI şi Catedra Relaţii Internaţionale (FRIŞPA, USM)desfăşoară următoarele proiecte:

Mai-Octombrie 2015 - Proiectul „Peaceful Conflict Transformation from Academic Perspective” (Transformarea paşnică a conflictului din perspectivă academică), realizat de organizaţia non-guvernamentală Institutul CIVIC şi Centrul Moldo-Austriac pentru iniţiative de pace, schimbări democratice şi soluţionarea conflictelor, din cadrul Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova. Finanţarea proiectului este asigurată de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). Misiunea proiectului este de a dezvolta o platformă de dialog pentru tineretul de pe ambele maluri ale rîului Nistru în privinţa rezolvării paşnice a conflictului existent, a măsurilor de promovare a încrederii şi incluziunii sociale. Astfel, se va contribui la crearea unui stat integru al Republicii Moldova, precum şi se va realiza implicarea tineretului în procesul de reglementare paşnică a conflictului transnistrean.

2013-2014 –Proiect în colaborare cu Civil Defense Research Center, Roma, Italia Consolidation of the Moldovan Peace Scholars and Practitioners Network” (MPSPN) Phase II

2013-2014 Proiect în colaborare cu EuroCollege, Universitatea Tartu, Estonia
"Good governance as an essential tool for economic development."


2012-2013Proiect în colaborare cu Civil Defense Research Center, Roma, Italia
"Moldovan Peace Scholars and Practitioners Network"


2012 - Acord inter-universitar USM-ASEM privind colaborarea internaţională


2010 - Acord USM-Euro -College, Universitatea Tartu , Estonia privind colaborarea în integrare europeană


2008-2010 – Proiect în colaborare cu Hilfswerk Austria în Moldova
The International Summer School and Distance Learning Programme»