Arhiva de secţia studenţească
PEACE STUDIES SCHOLARS NETWORK: CONTRIBUTION TO CONFLICT SOLUTION

Moldovan Peace Scholars and Practitioners Network” Phase II

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ

REŢEAUA CERCETĂTORILOR DE PACE:

CONTRIBUŢIE LA SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR


21 MAI 2014

REZULTATELE CONCURSULUI DE ESEURI

ÎN DOMENIUL STUDIILOR DE PACE ŞI CONFLICT

 


Pentru concurs au fost depuse spre examenare 50 de eseuri din diferite universităţi ai Republicii Moldova: ULIM, Perspectiva Int, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat Tiraspol, IRIM, FRISPA, USM.

Pentru evaluarea eseurilor a fost creată comisia de evaluare în coponenţa:

Preşedinte comisie: Ejova Cr., dr.conf., Catedra Relaţii Internaţionale, FRIŞPA, USM

Membru : Morari Cr., lector universitar, Catedra Relaţii Internaţionale, FRIŞPA, USM

Membru: Ticu V., lector universitar, ULIM

Membru :Mursa E., lector universitar, Perspectiva INT

Membru: Cuijuclu E., lector universitar, Universitatea de Stat din Comrat

Secretary: Cujba A., lector universitar, Catedra Relaţii Internaţionale, FRIŞPA, USM

Comisia de evaluare a evaluat lucrările prezentate după următoarele criterii:

- Concordanţa cu domeniul de cercetare

- Logica, claritatea şi argumentarea conţinutului

- Exprimarea propriei viziuni

- gramatica

Drept rezultat au fost selectate următoarele lucrări:

  1. Roic Diana, „Human trafficking - fundamental safety risks for Moldova” conducător ştiinţific: Panta Rodica, ULIM

  1. Rusica Iulia, Reflections about security and peace during the history” conducător ştiinţific: Panta Rodica, ULIM

  1. Hodos  Nadejda, Interpersonal conflicts resolution and the Effective Communication, conducător ştiinţific: Paptsova Alla, Universitatea de Stat din Comrat

  1. Isac  Gabriela, The role of environmental factor in conflict generation and counteraction,  conducător ştiinţific: Mursa Elena, Universitatea Perpectiva Int

  1. Barladean Marina, Peacekeeping and refugee problems in international law, conducător ştiinţific: Lisenco Vlada, Universitatea de Stat Tiraspol

  1. Zaharcenko Iliina, Peace and nuclear disarmament  conducător ştiinţific: Vitalii Rotar, Universitatea de Stat Tiraspol

 

  1. Tomas Silvia, Who are the peacemakers?, conducător ştiinţific: Morari Cristina, FRIŞPA USM

 

  1. Maica Roman, Philosophical aspect of conflict dimenison, conducător ştiinţific: prof. Teosa Valentina, FRIŞPA USM

 

  1. Voda Daniel, Diferences between an armed international conflict and an armed  non-international conflict  conducător ştiinţific:Vardanean Ernest, FRIŞPA USM

 

 

 

 

  1. Teaca Iana, Checkmate or who is going to win in an international conflict?  conducător ştiinţific: prof. Teosa Valentina, FRIŞPA USM
 
Rezultatele concursului tezelor de licenţă şi master

Moldovan Peace Scholars and Practitioners Network” Phase II

Rezultatele concursului tezelor de licenţă şi master

din domeniul Studiilor de Pace şi Conflict

 

1. Cherman Cristina, conducător ştiinţific: Panţa Rodica, magistru, l. univ. “Conflictul transnistrean sursă de instabilitate în Republica Moldova”, Universitatea ULIM; Detalii

2. Kordee Badîr, conducător ştiinţific: Ţîcu Viorica, magistru, l. Univ., „Misiunea de asistenţa a ONU pentru Irak”, Universitatea ULIM; Detalii

3. Ţurcan Vitalie, conducător ştiinţific: Slepenskii Boris, dr.,  „Problemele şi perspectivele securităţii internaţionale la etapa contemporană”, Universitatea Perspectiva Int; Detalii

4. Cara Mihail, conducător ştiinţific: Nicoglo Diana, dr, „ Situaţia etnopolitică în Republica Moldova la sf. sec. XX-înc. sec. XXI”, Universitatea de Stat din Comrat; Detalii

5. Mutkoglo Dmitrii , conducător ştiinţific: Custreabova Stepanida, dr.hab., prof.univ. „ Procesul de integrare a Republicii Moldova în sistemul ONU şi importanţa sa pentru dezvoltarea Moldovei”,Universitatea de Stat din Comrat; Detalii

 

6. Kireu Cristina, conducător ştiinţific: Rotar Vitalii,Rolul dreptului securităţii internaţionale în prevenirea războiului. Cazul Transnistriei.”, Institute of Law and Civil Society, Tiraspol. Detalii

7. Vardanean Ernest, conducător ştiinţific: Teosa Valentina, dr. hab., prof. univ., „Aspecte actuale ale politicii interetnice în societatea multiculturală. Studiu comparat: Franţa şi Republica Moldova”, FRIŞPA, USM; Detalii

8. Molceaniuc Arianna, conducător ştiinţific: Ilaşciuc Dinu, dr., conf. univ., ”Riscuri şi vulnerabilităţi ale sistemului de securitate în contextul globalizării (Cazul Europei)”, FRIŞPA, USM; Detalii

9. Fomov Daniela, conducător ştiinţific: Ciobu Emil, dr., conf. univ., „Influenţa tradiţiilor istorice asupra procesului de democratizare a tinerelor state contemporane. Cazul Republicii Moldova”,FRIŞPA, USM; Detalii

10. Bunescu Doina, conducător ştiinţific: Eşanu Constantin, dr. hab., prof. univ., ”Cooperarea Consiliului de Securitate a ONU cu organizaţiile regionale în construcţia păcii. Cazul Republicii Moldova”, FRIŞPA, USMDetalii

11. Cebotari Tatiana, conducător ştiinţific: Ejova Cristina, dr., conf. univ., ”Роль ООН в миротворчестве в XXI веке (на примере Балканского региона)”, FRIŞPA, USM; Detalii

12. Rusnac Iulia, conducător ştiinţific: Ejov Alexandru, dr., l. sup., ”Опыт разрешения этнополитических конфликтов в европейском регионе: уроки для Республики Молдова”, FRIŞPA, USM; Detalii

13. Sajin Rubin, conducător ştiinţific: Nicolaescu Irina, l. univ., “Implicarea ONU în asigurarea securităţii internaţionale: repere pentru Republica Moldova”, FRIŞPA, USM; Detalii

14. Ceuşel Viorica, conducător ştiinţific: Morari Cristina, l. univ., „ Războiul şi pacea în politica externă a statelor în contextul problemelor globale”, FRIŞPA, USM; Detalii

15. Iurcenco Arteom, conducător ştiinţific: Conacu Vasile, l. univ., „Eficacitatea participării structurilor internaţionale în rezolvarea conflictelor din Kosovo şi Cipru: lecţii pentru Republica Moldova”, FRIŞPA, USM. Detalii

16. Marin Danu, conducător ştiinţific: Ejova Cristina, dr., conf. univ., ”Problema reglementării conflictelor separatiste în spaţiul postsovietic (cazul Transnistriei şi Osetiei de Sud)”, FRIŞPA, USM.Detalii